Էթիկայի հանձնաժողով

Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարության աշխատակազմի
քաղաքացիական ծառայողների էթիկայի հանձնաժողովի կազմը


Գ. Ալեքսանյան- Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ, հանձնաժողովի նախագահ

Լ. Ոսկանյան- Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետի տեղակալ, հանձնաժողովի քարտուղար

Ծ. Գալստյան- Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարության աշխատակազմի փոստի վարչության պետի տեղակալ, հանձնաժողովի անդամ

Հ. Աղայան- Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարության աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման բաժնի պետ, հանձնաժողովի անդամ

Լ. Հարությունյան- Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարության աշխատակազմի ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման վարչության ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի պետ-վարչության պետի տեղակալ, հանձնաժողովի անդամ:


ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 20.11.2012թ. թիվ 648-Ա հրամանը «էթիկայի հանձնաժողով ստեղծելու մասին»


ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 03.03.2015թ. թիվ 111-Ա հրամանը «Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարի 2012 թվականի նոյեմբերի 20-ի թիվ 648-ա հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին»