Ընդհանուր օգտագործման պետական ավտոմոբիլային ճանապարհների պահպանման 2015-2025 ԹԹ. ռազմավարություն | mtcit.am