Լիցենզավորված կազմակերպություններ

22/02/2017
ՑԱՆԿ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 120 կբ

11/01/2017
2015-ԻՑ 2016  ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ  ԼԻՑԵՆԶԻԱ ԵՎ ՆԵՐԴԻՐ (ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ) 28 կբ

23/12/2016
ՑԱՆԿ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 120 կբ

29/11/2016
ՑԱՆԿ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 144 կբ

24/11/2016
ՑԱՆԿ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 124 կբ

14/11/2016
2015-ԻՑ 2016  ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ԻՆՆ ԱՄԻՍՆԵՐԻ  ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ  ԼԻՑԵՆԶԻԱ ԵՎ ՆԵՐԴԻՐ (ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ) 28 կբ

12/10/2016
ՑԱՆԿ ՓՈՍՏԱՅԻՆ  ԿԱՊԻ  ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ  ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ  ԱՆՁԱՆՑ  ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ   120 կբ

04/10/2016
ՑԱՆԿ ՓՈՍՏԱՅԻՆ  ԿԱՊԻ  ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ  ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ  ԱՆՁԱՆՑ  ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 120կբ

20/06/2016
ՑԱՆԿ ՓՈՍՏԱՅԻՆ  ԿԱՊԻ  ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ  ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ  ԱՆՁԱՆՑ  ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 120կբ

16/06/2016
ՑԱՆԿ ՓՈՍՏԱՅԻՆ  ԿԱՊԻ  ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ  ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ  ԱՆՁԱՆՑ  ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ120կբ

02/02/2016
ՑԱՆԿ ՓՈՍՏԱՅԻՆ  ԿԱՊԻ  ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ  ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ  ԱՆՁԱՆՑ  ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ118կբ

16/12/2015
ՑԱՆԿ ՓՈՍՏԱՅԻՆ  ԿԱՊԻ  ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ  ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ  ԱՆՁԱՆՑ  ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ118կբ

11/11/2015
ՑԱՆԿ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ118կբ

09/10/2015
ՓՈՍՏԱՅԻՆ  ԿԱՊԻ  ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ  ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ  ԱՆՁԱՆՑ  ՄԱՍԻՆ  ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ118կբ

07/09/2015
ՑԱՆԿ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ40կբ

28/08/2015
ՑԱՆԿ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ40կբ

05
/08/2015
ՑԱՆԿ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
37կբ


30
/07/2015
ՑԱՆԿ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ116կբ

12
/06/2015
ՑԱՆԿ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ115կբ

16/01/2015
ՑԱՆԿ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ112կբ

10/11/2014

Փոստային կապի բնագավառում լիցենզավորված անձանց մասին տեղեկությունների ցանկ116կբ

07/11/2013
ՑԱՆԿ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՍԻՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆՈՒՄ ԲՈՎԱՆԴԱԿՎՈՂ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ129 կբ

15/03/2013
ՑԱՆԿ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՍԻՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆՈՒՄ ԲՈՎԱՆԴԱԿՎՈՂ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ83.4 կբ