Լիցենզավորման գործընթացի փաստաթղթեր

Հայաստանի Հանրապետության կողմից արտաքին առևտրի դեպքում սահմանափակումների ենթակա ռադիոէլեկտրոնային և (կամ) քաղաքացիական օգտագործման բարձր հաճախականության սարքերի, այդ թվում՝ ներկառուցված կամ այլ ապրանքների կազմի մեջ մտնող սարքերի ներմուծման լիցենզիա

Լիցենզիա ստանալու համար փաստաթղթերը կարելի է ներկայացնելwww.e-gov.am/licenses/էլեկտրոնային հասցեով,  փոստով կամ առձեռն` Ք. Երևան Նալբանդյան 28:


Դիմումների ձևերը լրացնելու ցուցում

Դիմումներին ընթացք կտրվի նմուշօրինակներում նշված ցուցումներին համապատասխան և բոլոր պահանջվող ձևաթղթերն ամբողջական լրացնելու դեպքում: