Լիցենզավորման գործընթացի փաստաթղթեր

Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության գործունեության կազմակերպում
(դիմումների և հայտերի ձևեր)Լիցենզիա ստանալու համար անհրաժեշտ է`


Հայտ ձև 149.1 կբ


Հայաստանի Հանրապետությունում մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումների կազմակերպում
(դիմումների և հայտերի ձևեր)


1. Անհատ ձեռնարկատերերի և կազմակերպությունների կողմից մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումների կազմակերպման լիցենզիա և ներդիրներ ստանալու համար անհրաժեշտ է`

2. Ֆիզիկական անձանց կողմից մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ուղևորափոխադրումների իրականացման լիցենզիա և ներդիրներ ստանալու համար անհրաժեշտ է`

Երկաթուղային տրանսպորտի գործունեության կազմակերպում
(դիմումների և հայտերի ձևեր)

1. Լիցենզիա ստանալու համար անհրաժեշտ է`

2. Այլ դիմում
Լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելու համար դիմում52կբ

Սույն բաժնում ներկայացված ձևաթղթերի լրացման վերաբերյալ պարզաբանումներ ստանալու համար դիմել 010-59-00-75 հեռախոսահամարով, Ա. Ստեփանյանին:


Տրանսպորտի ոլորտում տնտեսվարող սուբյեկտներին վերաբերող անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկն ու հաստատված օրինակելի ձևերը
405 կբ

Լիցենզիա ստանալու համար փաստաթղթերը կարելի է ներկայացնելwww.e-gov.am/licenses/էլեկտրոնային հասցեով,  փոստով կամ առձեռն` Ք. Երևան Նալբանդյան 28:


Դիմումների ձևերը լրացնելու ցուցում

Դիմումներին ընթացք կտրվի նմուշօրինակներում նշված ցուցումներին համապատասխան և բոլոր պահանջվող ձևաթղթերն ամբողջական լրացնելու դեպքում: