Ծրագրի մասին

Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր

Ծրագիրն իրականացվում է բազմատրանշ ֆինանսավորման տարբերակով, Ասիական զարգացման (ԱԶԲ), Եվրոպական ներդրումային (ԵՆԲ) բանկերի և Եվրասիական զարգացման բանկի Կայունացման և զարգացման եվրասիական հիմնադրամի հետ: Շարունակվում են բանակցային գործընթացները միջանցքի հյուսիսային ու հարավային հատվածները կառուցելու նպատակով այլ դոնորներ ներգրավելու ուղղությամբ: Ուսումնասիրվում են նոր ֆինանսավորման աղբյուրներ՝ մասնավոր ներդրողների և պետություն-մասնավոր հատված համագործակցության շրջանակներում ֆինանսական միջոցներ ներգրավելու նպատակով:

1. Տրանշ 1 (Երևան-Արտաշատ, Երևան-Աշտարակ` շուրջ 31կմ, Ասիական զարգացման բանկ) 

Շինարարության պայմանագրային գինը՝ 70,4 մլն ԱՄՆ դոլար՝ ներառյալ հարկերը:
Կապալառու՝ «Կորսան-Կորվիամ կոնստրուկսիոն» իսպանական ընկերություն:
Ծրագրի կառավարման խորհրդատու/ինժեներ (Ծրագրի կառավարում և շինարարության տեխնիկական հսկողություն)՝ «Սաֆեժ և Էպտիսա» ֆրանսիական համատեղ ընկերություն:
29.12.2015թ. ճանապարհահատվածները բացվել են երկկողմանի երթևեկության համար: 17.06.2016թ. ստորագրվել է այս ճանապարհահատվածների ընդունման վկայագիրը, որից հետո ուժի մեջ է մտել  մեկ տարի երաշխիքային ժամկետը: Այն երկարաձգվելու է մինչև 01.09.2017թ.: Շինարարը պարտավոր է շտկել այդ ընթացքում հայտնաբերված թերությունները, առանց երթևեկության բնականոն ընթացքը խաթարելու:  


2. Տրանշ 2 (Աշտարակ-Թալին` շուրջ 42կմ, Ասիական զարգացման բանկ)

Շինարարության պայմանագրային գինը՝ 179,6 մլն ԱՄՆ դոլար՝ ներառյալ հարկերը:
Կապալառու՝ «Կորսան-Կորվիամ կոնստրուկսիոն» իսպանական ընկերություն:
Ծրագրի կառավարման խորհրդատու/ինժեներ (Ծրագրի կառավարում և շինարարության տեխնիկական հսկողություն)՝ «Սաֆեժ և Էպտիսա» ֆրանսիական համատեղ ընկերություն:
2013թ. հուլիսից ընթանում են հնագիտական պեղումներ, հողային և ենթակառուցվածքների նախապատրաստման աշխատանքներ: Բետոնե ծածկի աշխատանքները մեկնարկել են 2016թ. ամռանը: Ընդհանուր աշխատանքների ավարտը նախատեսվում է մինչև 2019թ. հունիս:


3. Տրանշ 3 (Թալին-Լանջիկ՝ շուրջ 18,7կմ, Ասիական զարգացման բանկ)

Ֆինանսավորվում է հետևյալ աղբյուրներից՝ 
• ԱԶԲ-ի «OCR» ֆոնդից (սովորական վարկային միջոցներ)` 100 մլն ԱՄՆ դոլար, 
• ՀՀ պետբյուջեից հարկերի մասով` շուրջ 25.5 մլն ԱՄՆ դոլարի չափով, հողերի օտարման և տարաբնակեցման մասով (ընդհանուր Թալին-Գյումրի հատվածի համար)՝ շուրջ 8,5 մլն ԱՄՆ դոլար, իսկ ենթակառուցվածքների տեղափոխման մասով՝ շուրջ 3 մլն ԱՄՆ դոլար: Ընդամենը՝ շուրջ 32.5 մլն ԱՄՆ դոլար:
Վարկային համաձայնագիրը ստորագրվել է 11.03.2014թ.: ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից վավերացվել և ուժի մեջ է մտել 24.07.2014թ.: Նախագծերն անցել են համալիր փորձաքննություն: Մեկնարկել և ընթացքի մեջ է հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիրը, նաև իրականացվելու են կոմունիկացիաների տեղափոխման աշխատանքները: 
Ինժեներ՝ «Սպեա Ինջենյերիա Էուրոպեա Ս.Պ.Ա և Այ-Ար-Դի Ինջինիրինգ Ս.րԼ կոնսորցիում» համատեղ կազմակերպություն (Իտալիա):
Կապալառու՝ «Սինոհիդրո Քորփորեյշն» ՍՊԸ (Չինաստան):
Պայմանագիրը կնքվել է 25.05.2016թ. 59.955.938,46 ԱՄՆ դոլար ընդհանուր արժեքով՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն: Շինարարական աշխատանքները մեկնարկել են 22.07.2016թ.: Պայմանագրի ավարտը՝ 2018թ. հունվար: Աշխատանքների ավարտը նախատեսվում է 2018թ. տարեվերջին:

4. Տրանշ 3 (Լանջիկ-Գյումրի՝ շուրջ 27,5կմ, Եվրոպական ներդրումային բանկ)

Ֆինանսավորվում է հետևյալ աղբյուրներից՝ 
• ԵՆԲ-ի վարկային միջոցներ` 60 մլն եվրո,
• Հարևան երկրների ներդրումային գործիքի դրամաշնորհ (NIF Grant)՝ 12 մլն եվրո, 
• ՀՀ պետբյուջեից հարկերի մասով` շուրջ 15 մլն եվրոյի չափով:
Շինարարության պայմանագրային գինը՝ 74.0 մլն եվրո՝ ներառյալ հարկերը:
Վարկային համաձայնագիրը ստորագրվել է 18.11.2013թ., ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից վավերացվել և ուժի մեջ է մտել 27.08.2014թ.: Նախագծերն անցել են համալիր փորձաքննություն: Մեկնարկել և ընթացքի մեջ է հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիրը, նաև իրականացվելու են կոմունիկացիաների տեղափոխման աշխատանքները: 
Ինժեների ընտրության մրցույթն իրականացվել է ԵՆԲ-ի կողմից՝ դրամաշնորհի միջոցների հաշվին: Ինժեներ՝ «Սպեա Ինջենյերիա Էուրոպեա Ս.Պ.Ա և Այ-Ար-Դի Ինջինիրինգ Ս.րԼ կոնսորցիում» համատեղ կազմակերպություն (Իտալիա):
Կապալառու՝ «Սինոհիդրո Քորփորեյշն» ՍՊԸ (Չինաստան):
Պայմանագիրը կնքվել է 08.12.2015թ. 74.066.179,92 եվրո ընդհանուր արժողությամբ: Շինարարական աշխատանքները մեկնարկել են 17.06.2016թ.: Պայմանագրի և աշխատանքների ավարտը՝ 2019թ. հունիսին:


5. Տրանշ 4 (Արտաշատ-Քաջարան հատված՝ շուրջ 304կմ, Ասիական զարգացման բանկ)

Հարավային հատվածի 170 մլն ԱՄՆ դոլարի մասը ֆինանսավորվելու է ԱԶԲ-ի կողմից: 
Նախագծող կազմակերպությունը ընտրված է՝ «Սպեա Ինջենյերիա Էուրոպեա Ս.Պ.Ա և Այ-Ար-Դի Ինջինիրինգ Ս.րԼ կոնսորցիում» իտալական համատեղ կազմակերպություն:
Ձեռքբերվող ծառայությունների շրջանակներում ներառված են՝
- Արտաշատ-Սիսիան հատվածի շուրջ 162կմ-ի տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրության իրականացում և նախնական նախագծում,
- Սիսիան-Քաջարան հատվածի շուրջ 60 կմ-ի մանրամասն նախագծում,
- Տրանշ 4-ի վարկային համաձայնագիրը ստորագրելու համար, Ասիական զարգացման բանկին ՀՀ կառավարության կողմից ներկայացվելիք համապատասխան հայտի փաթեթի նախապատրաստում:
2017թ. մայիսի 19-ին կայացած Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի, Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային  և Հյուսիսային միջանցքի արդիականացման ծրագրերի կառավարման խորհրդի նիստում հաստատվել է «Սպեա Ինջենյերիա Էուրոպեա Ս.Պ.Ա և Այ-Ար-Դի Ինջինիրինգ Ս.րԼ կոնսորցիում» իտալական համատեղ կազմակերպության (Նախագծող խորհրդատու) մշակված Սիսիան-Քաջարան (60կմ) ճանապարհահատվածի մանրամասն նախագիծը: Նախատեսվում է իրականացնել պետություն – մասնավոր հատված համագործակցության շրջանակներում: 
Իրականացվելու են հողերի օտարման ու տարաբնակեցման ծրագիրը, ինչպես նաև կապուղիների, գազամատակարարման, էլեկտրամատակարարման, ոռոգման, ջրամատակարարման ու ջրահեռացման գծերի տեղափոխման աշխատանքները:


6. Տրանշ 4 (Քաջարան-Ագարակ հատված՝ շուրջ 42կմ, Եվրասիական զարգացման բանկի Կայունացման և Զարգացման Եվրասիական հիմնադրամ)

Հատվածի շուրջ 56կմ-ի տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրությունը (նախնական նախագծում) ավարտված է, որի արդյունքում շուրջ 4,7կմ թունելի կառուցմամբ այն կրճատվելու և կազմելու է 42կմ:
Շուրջ 36կմ-ի շինարարության համար Եվրասիական զարգացման բանկի հետ ստորագրվել է վարկային համաձայնագիր շուրջ 150 մլն ԱՄՆ դոլարի չափով: Համաձայնագիրը վավերացված է:  

2017թ. մայիսի 19-ին կայացած Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի, Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային  և Հյուսիսային միջանցքի արդիականացման ծրագրերի կառավարման խորհրդի նիստում խորհրդի անդամները հավանություն են տվել ծրագրի հարավային հատվածի ծրագծում փոփոխություն կատարելու առաջարկությանը, որը նպատակ ունի` 
ա) պատվիրել Քաջարան-Ագարակ ճանապարհահատվածի և Տրանշ 4՝ Սիսիան-Քաջարան 60կմ ճանապարհահատվածի միացման հատվածում ծրագծից դուրս մնացած մոտ 7 կմ հատվածի մանրամասն նախագծումը, 
բ) մանրամասն նախագիծը և մրցութային գործընթացն իրականացնել ձեռք բերված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին համապատասխան՝ վերանայելով «Նախագծում և շինարարություն» մոտեցումը, ավտոճանապարհի շարունակականությունն ապահովելու նպատակով ամբող¬ջացնել Քաջարան-Ագարակ ճանապարհահատվածի «թունել և մոտեցող ճանա¬պարհներ» շուրջ 6 կմ (4,5+1,5=6կմ) հատվածը՝ այն միացնելով Սիսիան-Քաջարան 60կմ ճանա¬պարհա¬հատվածի վերջնամասին, 
գ) ձեռք բերել լրացված Քաջարան-Ագարակ 21+11+6+7=45կմ ճանապարհա¬հատվածի (արդեն 60կմ հատվածի վերջից մինչև Ագարակ մաքսատան դիմաց) համար մանրամասն նախագծային փաստաթղթերը:
Մնացած 7կմ-ի և շուրջ 6կմ (թունել և մոտեցող ճանա¬պարհներ) շինարարության համար նախատեսվում է ԵՆԲ-ի համաֆինանսավորում կամ հանրային-մասնավոր համագործակցության շրջանակներում իրականացման տարբերակների քննարկում:
Իրականացվելու են հողերի օտարման ու տարաբնակեցման ծրագիրը, ինչպես նաև կապուղիների, գազամատակարարման, էլեկտրամատակարարման, ոռոգման, ջրամատակարարման ու ջրահեռացման գծերի տեղափոխման աշխատանքները:

7. Տրանշ 5 (Գյումրի շրջանցիկ-Գյումրի-Բավրա հատված՝ շուրջ 60կմ, Եվրոպական ներդրումային բանկ)

Նախագծման մրցույթն իրականացրել է ԵՆԲ-ն՝ դրամաշնորհի միջոցներով: 2015թ. դեկտեմբերին իտալական «Լոթթի Ինջեների» ընկերության հետ կնքվել է պայմանագիր:
Ձեռք բերվող ծառայությունների շրջանակներում ներառված են՝
- Գյումրի շրջանցիկ – Գյումրի - Բավրա հատվածի շուրջ 60կմ-ի տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրության իրականացում,
- Գյումրի շրջանցիկ – Գյումրի - Բավրա հատվածի շուրջ 60կմ-ի նախնական նախագծում,
- Գյումրի շրջանցիկ – Գյումրի - Բավրա հատվածի շուրջ 60կմ-ի մանրամասն նախագծում,
- Նշված 60 կմ-ի շինարարությունն իրականացնելու նպատակով՝ Տրանշ 5-ի վարկային համաձայնագիրը ստորագրելու համար, Բանկին ՀՀ կառավարության կողմից ներկայացվելիք համապատասխան հայտի փաթեթի նախապատրաստում:
ԵՆԲ-ի հետ նախնական համաձայնություն է ձեռք բերվել վարկային միջոցներ տրամադրելու համար շուրջ 120 մլն եվրոյի չափով և հնարավորության սահմաններում ներգրավել դրամաշնորհային միջոցներ շուրջ 12 մլն եվրոյի չափով:
2017թ. մայիսի 19-ին կայացած Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի, Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային  և Հյուսիսային միջանցքի արդիականացման ծրագրերի կառավարման խորհրդի նիստում հաստատվել են Գյումրիի շրջանցիկ ճանապարհահատվածի համար (55 մլն. ԱՄՆ դոլար արժողությամբ, 2 երթևեկելի գոտիով, հողամասեր ձեռք բերելու օտարման գոտին սահմանել 4 երթևեկելի գոտու համար) և Գյումրի (Քեթի)-Բավրա ճանապարհահատվածի համար այլընտրանքային տարբերակները (60 մլն. ԱՄՆ դոլար արժողությամբ, 1-ին կարգի 2 երթևեկելի գոտիներով):
Իրականացվելու են hողերի օտարման ու տարաբնակեցման ծրագիրը, ինչպես նաև կապուղիների, գազամատակարարման, էլեկտրամատակարարման, ոռոգման, ջրամատակարարման ու ջրահեռացման գծերի տեղափոխման աշխատանքները:


Մասնավոր ներդրողների հաշվին իրականացվող ծրագրեր

Մշակվել և շրջանառության մեջ է Հյուսիս-հարավ ծրագրի Սիսիան-Քաջարան հատվածի պետություն-մասնավոր հատված ներդրումային ծրագիրը՝ շուրջ 1 մլրդ դոլար արժեքով:
Ծրագրի վերաբերյալ տեղեկատվությունը դիվանագիտական ուղիներով տարածվել է բոլոր ուղղություններով:
2016-2017թթ. փոխըմբռնման հուշագրեր են ստորագրվել ավստրիական «STRABAG», չինական «SINOHYDRO», «BEIJING HONGYUN LAW, «AVIC», իրանական «Sabir Co.» և «Tarh-e-Now Andishan», ռուսական «Региональная концессионная компания» կազմակերպությունների հետ՝ Հյուսիս-հարավ ծրագրի Սիսիան-Քաջարան հատվածի պետություն-մասնավոր հատված ներդրումային համագործակցության միջոցով նշված ճանապարհահատվածի շինարարության վերաբերյալ:
Ներդրումային ծրագիրը ներկայացվել է 2017թ. փետրվարին Բեռլինում կայացած համաժողովում: