Միջազգային համագործակցություն

Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության արտաքին հարաբերություններն իրականացվում են երկկողմ և բազմակողմ միջազգային պայմանագրերի, միջկառավարական հանձնաժողովների, ինչպես նաև միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցության շրջանակներում:

Հայաստանի Հանրապետության բեռնափոխադրող ընկերությունների բնականոն գործունեությունն ապահովելու նպատակով վերջին 20 տարիներին նախարարության կողմից միջազգային ավտոմոբիլային հաղորդակցության մասին երկկողմ միջկառավարական համաձայնագրեր են ստորագրվել ավելի քան 20 պետությունների հետ: Դրանք հիմնականում այն պետություններն են, որոնց հետ Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտային ընկերությունները իրականացնում են ուղևորների և բեռների ավտոմոբիլային փոխադրումներ: 

Միջազգային երկկողմ համաձայնագրերի շրջանակներում նախարարությունը յուրաքանչյուր տարի կազմակերպում է միջազգային ավտոմոբիլային փոխադրումների համար նախատեսված թույլտվությունների փոխանակում, որոնք հնարավորություն են տալիս անարգել մուտք գործել և տարանցել համաձայնագրերի կողմ հանդիսացող պետությունների տարածքներով:Միջկառավարական հանձնաժողովների շրջանակներում նախարարության կողմից համակարգվում են տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բնագավառներում երկկողմ համագործակցության բնականոն զարգացման առկա խնդիրները: Կյանքի են կոչվում երկկողմ նախաձեռնությունները և նոր ծրագրերը:

Նախարարության միջոցով Հայաստանի Հանրապետությունը անդամակցում է տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բնագավառի առանցքային դեր ունեցող միջազգային կազմակերպություններին և տարածաշրջանային նախաձեռնություններին: