Հաշվետվություններ

2014-2015թթ.
Ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություններ

2012
Ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն 2012 թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ հաշվեփակվող տարվա համար1.73 մբ

2011
Ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն 2011 թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ հաշվեփակվող տարվա համար1.67 մբ

2010
Ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն 2010 թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ հաշվեփակվող տարվա համար1.81 մբ