«Երկաթուղու շինարարության տնօրինություն» ՓԲԸ

«Երկաթուղու շինարարության տնօրինություն» ՓԲԸ-ն առևտրային կազմակերպություն հանդիսացող իրավաբանական անձ է:Ընկերության գործունեության հիմնական ուղղություններն են՝

- երկաթուղային գծերի նախագծման և կառուցման հետ կապված աշխատանքների կազմակերպումը,
- երկաթուղային գծերի նախագծման և կառուցման նկատմամբ վերահսկողությունը,
- երկաթուղու գծերի նախագծման և կառուցման աշխատանքներ իրականացնող կազմակերպությունների ընտրության մրցույթների կազմակերպումը և պայմանագրերի կնքումը,
- երկաթուղային գծերի նախագծման և կառուցման աշխատանքների որակի վերահսկումը,
- կատարված աշխատանքների ընդունումը և դրանց շահագործման հանձնումը:

«Երկաթուղու շինարարության տնօրինություն» փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրենն է Աշոտ Շահնազարյանը:


Հասցե՝ Հայաստանի Հանրապետություն,
ք. Երևան 0010, Նալբանդյան 28
Հեռ.` (010)54-21-46
Էլ. փոստ`ashahnazaryan@rambler.ru