Զորահավաքային նախապատրաստության և քաղաքացիական պաշտպանության բաժին

Բաժինն իր իրավասությունների սահմաններում իրականացնում է հետևյալ գործառույթները՝

 -զորահավաքային նախապատրաստության և քաղաքացիական պաշտպանության ծրագրերի և պլանների մշակում, աշխատանքների գիտամեթոդական տեղեկատվական մեթոդական և կազմակերպչական ապահովում,

 -զորահավաքային նախապատրաստության մասով պետական պաշտպանական առաջադրանքների (պատվերների) կատարումն ապահովող միջոցառումների նախապատրաստումը, մշակումը և անհրաժեշտության դեպքում դրանց իրականացումը,
 -ապահովում է զորահավաքային նախապատրաստության և քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների կատարման վերաբերյալ հաշվետվությունների ներկայացում,
 -սահմանված կարգով իրականացնում է նախարարության զինապարտ աշխատակիցների հաշվառումը և հատուկ զինվորական հաշվառման ենթակա աշխատող պահեստազորայինների ամրագրումը,
 -զորահավաք հայտարարելու դեպքում ապահովում է նախարարությունը խաղաղից ռազմական դրության աշխատանքային ռեժիմի փոխադրելու միջոցառումների իրականացումը,
 -զորահավաքային խնդիրներն իրագործելու նպատակով ապահովում է կազմակերպությունների հետ պայմանագրերի կնքումը և վերահսկում դրանց կատարումը,
 -ապահովում է ուսումնավարժական հավաքների և պարապմունքների անցկացումը,
 -ապահովում է համակարգի քաղաքացիական պաշտպանության զարգացման և այդ նպատակների համար ներդրումների, նյութատեխնիկական միջոցների և աշխատանքային ռեսուրսների վերաբերյալ առաջարկությունների մշակումը,
 - ապահովում է նախարարության աշխատողների կողմից իրականացվող քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտի աշխատանքների համակարգումը,
 - կազմակերպում է նախարարության համակարգի աշխատողների պաշտպանությունը արտակարգ իրավիճակներում:


Հեռ.` +374(10) 59-00-81
Էլ. փոստ`zorahavaq@mtcit.am