Արտաքին կապերի և ծրագրերի վարչություն

Վարչությունն իր առջև դրված խնդիրների և նպատակների իրականացման համար իր իրավասությունների սահմաններում իրականացնում է հետևյալ գործառույթները՝

- մասնակցում է միջազգային, միջկառավարական և միջգերատեսչական պայմանագրերի (համաձայնագիր, հուշագիր, արձանագրություն) նախագծերի մշակմանն ու նախապատրաստմանը, ապահովում է նախագծերի վերաբերյալ ՀՀ շահագրգիռ նախարարությունների և գերատեսչությունների դիրքորոշման և կարծիքների ստացումը,
- առաջարկություններ է ներկայացնում տրանսպորտի և կապի ոլորտին առնչվող միջազգային պայմանագրերի վերաբերյալ, կազմակերպում է տնտեսական և գիտատեխնիկական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովների աշխատանքները, որտեղ ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարը հայկական մասի համանախագահն է,
- ապահովում է միջնորդավորված կամ ուղղակի կապը և համագործակցությունը ՀՀ-ում գտնվող արտասահմանյան երկրների դեսպանությունների և այլ դիվանագիտական ներկայացուցչությունների, միջազգային կազմակերպությունների, ինչպես նաև արտերկրում գտնվող ՀՀ դիվանագիտական և այլ ներկայացուցչությունների հետ,
- ապահովում է միջազգային համաժողովների (հանդիպում, կոնֆերանս, նստաշրջան, ֆորում) համար փաստաթղթերի նախագծերի նախապատրաստման աշխատանքները,
- ապահովում է միջազգային կազմակերպություններին, կոնվենցիաներին և այլ պայմանագրերին ՀՀ անդամակցելու համար բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը, նախապատրաստում է վավերացման ենթակա պայմանագրերի փաստաթղթերի փաթեթը` ՀՀ սահմանադրական դատարանի կամ ՀՀ Ազգային ժողովի քննարկմանը ներկայացնելու համար,
- համակարգում  է ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության համակարգի գերատեսչությունների և ձեռնարկությունների միջազգային գործունեությունը, միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների հետ համագործակցությունը,
- իրականացնում է հանդիպումների կազմակերպման, բանակցություններ վարելու, համաձայնագրերի նախագծերի պատրաստման, ընթացիկ նամակագրության ապահովումը և այլն:


Հեռ.՝  +374(10) 59-00-94