Արտաքին գովազդ

2018թ.2017թ.ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ  ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻՆ ԳՈՎԱԶԴԱՅԻՆ ՎԱՀԱՆԱԿՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ  ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆՈՒՄ ԵՂԱԾ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ԱՌ 22.03.2017Թ.312կբ

ՀՀ միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների վրա տեղադրված անօրինական գովազդային վահանակների ցանկ66 կբ

2016թ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ  ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻՆ ԳՈՎԱԶԴԱՅԻՆ ՎԱՀԱՆԱԿՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ  ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆՈՒՄ ԵՂԱԾ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ԱՌ 22.07.2016Թ.316կբ

ՀՀ միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների վրա տեղադրված անօրինական գովազդային վահանակների ցանկ (ՓՈՔՐ)76 կբ

2015թ.

Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր օգտագործման պետական ավտոմոբիլային  ճանապարհներին գովազդային վահանակների տեղադրման համար տրամադրված թույլտվությունների մասին  էլեկտրոնային գրանցամատյանում առկա տվյալներն առ 22.07.2015թ.282կբ

Թույլտվությամբ տեղադրված գովազդային վահանակներ՝ գովազդային պաստառով36կբ

Թույլտվությամբ տեղադրված գովազդային վահանակներ՝ առանց գովազդային պաստառի56կբ

Գովազդային վահանակ տեղադրելու թույլտվություն ունեցող՝ դեռ չտեղադրված440կբ

Թերություններով տեղադրված թույլտվություն ունեցող գովազդային վահանակներ72կբ

Առանց թույլտվության տեղադրված գովազդային վահանակներ152կբ

2014Թ.

ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության կողմից տրամադրված թույլտվությունների քանակը256կբ

Թույլտվությամբ տեղադրված գովազդային վահանակներ՝ գովազդային պաստառով44կբ

Թույլտվությամբ տեղադրված գովազդային վահանակներ՝ առանց գովազդային պաստառի66կբ

Գովազդային վահանակ տեղադրելու թույլտվություն ունեցող՝ դեռ չտեղադրված184կբ

Թերություններով տեղադրված թույլտվություն ունեցող գովազդային վահանակներ24կբ

Առանց թույլտվության տեղադրված մեծ գովազդային վահանակներ28կբ

Առանց թույլտվության տեղադրված փոքր գովազդային վահանակներ76կբ


2013Թ.


10.09.2013 թ. դրությամբ ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության լիցենզավորման գործակալության կողմից գույքագրման արդյունքում հայտնաբերված ապօրինի գովազդային վահանակների ցանկեր148կբ

ԱԶԴԱԿԻՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ64.6կբ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ  ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻՆ ԳՈՎԱԶԴԱՅԻՆ ՎԱՀԱՆԱԿՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ  ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆՈՒՄ ԵՂԱԾ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ 01.07.2013Թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ
164կբ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ  ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻՆ ԱՊՕՐԻՆԻ ՏԵՂԱԴՐՎԱԾ ԳՈՎԱԶԴԱՅԻՆ ՎԱՀԱՆԱԿՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆՈՒՄ ԵՂԱԾ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ԱՌ 01.07.2013Թ.45.6կբ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ  ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻՆ ԱՊՕՐԻՆԻ ՏԵՂԱԴՐՎԱԾ ԳՈՎԱԶԴԱՅԻՆ ՎԱՀԱՆԱԿՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆՈՒՄ ԵՂԱԾ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ԱՌ 01.07.2013Թ.50.9կբ