Թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնելու կարգ

Քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնելու կարգ

Թափուր պաշտոն զբաղեցնելու մասին տեղեկություններին, թափուր պաշտոնների ցանկին, դրանց ներկայացվող պահանջներին, մրցույթի արդյունքներին և դրանց բողոքարկման կարգին կարող եք ծանոթանալ ՀՀ Քաղաքացիական ծառայության խորհրդի կայքում՝ http://www.csc.am: