Թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնելու կարգ

Քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնելու կարգ 78.9 կբ

Թափուր պաշտոն զբաղեցնելու մասին տեղեկություններին, թափուր պաշտոնների ցանկին, դրանց ներկայացվող պահանջներին, մրցույթի արդյունքներին և դրանց բողոքարկման կարգին կարող եք ծանոթանալ ՀՀ Քաղաքացիական ծառայության խորհրդի կայքում՝ http://www.csc.am: