Գնումներ

Հայաստանի Հանրապետության գնումների համակարգ

08/06/2017

Շինանյութերի ձեռքբերման ընթացակարգ

«ՀՀՌՑ» ՓԲ ընկերությունը «armeps» էլեկտրոնային համակարգով հայտարարել է գնանշման հարցում՝շինանյութեր ձեռք բերելու նպատակով:...

Ավելին

22/05/2017

«ՀՀՌՑ-17.2-ՇՀԾՁԲ-15/7» ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի փաթեթ

«ՀՀՌՑ-17.2-ՇՀԾՁԲ-15/7» ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի փաթեթ ...

Ավելին


Ընդլայնված որոնում

Պահոց


Ամիս
Տարի
 

ՆամականիշներՃանապարհային քարտեզ


Ավելին