Հայաստանի տրանսպորտի ոլորտի զարգացման ռազմավարություն 2020

Հայաստանի տրանսպորտի ոլորտի զարգացման ռազմավարություն 2020
Երևան, 2008թ. նոյեմբերՀաշվետվությունը ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության (այսուհետ՝ Հայաստան) տրանսպորտի ոլորտի զարգացման ռազմավարություն 2020-ը (այսուհետ՝ Ռազմավարություն)։ Այն հիմնված է. (ա) տնտեսության և տրանսպորտի ոլորտների մանրամասն գնահատման վրա, ներառյալ նվաճումները, մարտահրավերները և հնարավորությունները, (բ) համապատասխան կառույցների և շահառուների հետ համակողմանի քննարկումների վրա, և (գ) ուսումնասիրության սկզբում և վերջում երկու աշխատանքային խորհրդակցությունների ժամանակ անցկացված քննարկումների վրա։