«Հայավտոկայարան» ՓԲԸ

Ընկերության գործունեության հիմնական ուղղություններն են՝
- ավտոկայարանային, ավտոկայանային և երթակարգավարական ծառայությունների մատուցում,
- չվացուցակներով սահմանված սպասարկման ռեժիմի համաձայն փոխադրումների կազմակերպման ապահովում.
- կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ իրականացնող ավտոտրանսպորտային միջոցների տեխնիկական վիճակի և ավտովարորդների առողջական վիճակի նախաուղերթային զննման կազմակերպում.
- ուղեբեռի ժամանակավոր պահպանման իրականացում,
- ուղետոմսերի վաճառքի, այդ թվում նաև նախնական իրականացում: 
«Հայավտոկայարան» ՓԲԸ-ի գլխավոր տնօրենն է Արմեն Բաղդասարյանը:

Հեռ.` (010) 70-68-88
Էլ. փոստ`armavtovokzal@mail.ru
Հասցե՝ Հայաստանի Հանրապետություն, Կոտայքի մարզ,
Վ. Պտղնի 2228, Երևա-Սևան մայրուղի 2/1